El Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual
Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet sol·licitar cita prèvia amb diverses oficines de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona:

1) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per a tràmits de:

 • Padró: altes i trasllats de domicili
 • Permisos d'obres: llicències i comunicats d'obres
 • Autoliquidacions de plusvàlua
 • Sol·licitud de targeta de veí del Park Güell, únicament a les oacs d'Horta Guinardó, Gràcia i Sant Miquel
 • Inscripció al Registre Gaudir Més
 • Acreditació de la identitat mòbil de l'Ajuntament de Barcelona, únicament a les oacs de Ciutat Vella, Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts, Nou Barris, Sant Martí i Sant Miquel
 • Sol·licitud del certificat digital Idcat
 • Suspensió, habilitació i revocació del certificat digital Idcat

2) Cita a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa per a:

 • Servei d'acompanyament municipal per a iniciar una activitat a Barcelona: tramitació expedients d'activitats, obres i via pública.
 • Consultes sobre els plans d'usos dels districtes.

3) Cita a l'Oficina de l'Habitatge per a temes de:

 • Habitatge protegit
 • Ajuts i borsa de lloguer d'habitatges
 • Rehabilitació
 • Cèdules d'habitabilitat
 • Assessorament i informació general en temes d'habitatge

4) Cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani pels temes següents:

 • Consulta general
 • Registre civil

5) Cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística pels temes següents:

 • Consultes planejament
 • Qualificació de finques afectades

El tràmit permet també consultar la cita o cancel·lar-la.

En tots els casos és obligatori concertar cita, excepte per altes i trasllats de domicili en el Padró de Barcelona, tot i que és aconsellable demanar-la per estalviar temps d'espera.

Atenció

Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació.

En el cas de l'Arxiu contemporani el 010 únicament dóna cita per a temes de Registre civil. Per a consultes generals sobre l'Arxiu, o per a cites amb el Departament d'Informació i documentació urbanística o amb l'Oficina d'Atenció a l'Empresa es pot demanar cita de manera telemàtica pel Portal de tràmits o presencialment a l'Arxiu, a Informació i documentació urbanística o a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa.

Tramitar per internet

Iniciar el tràmit

Què podeu fer?
 • Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu  una opció:

   

  Sol·licitud d'una cita amb l' Ajuntament de Barcelona.

  Cancel·lació d'una cita, si voleu anul·lar una cita que havíeu concertat prèviament.

  Consulta d'una cita, si voleu visualitzar el detall d'una cita que havíeu concertat prèviament.

   

 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

Imprimiu el justificant del tràmit realitzat (document en format pdf) on constaran les dades de la cita, si heu fet un alta o una consulta de cita.

 

Confirmeu la cancel·lació de la cita en el cas de baixa de cita.

 

 

 

 

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Els professionals de la gestió que vulguin tramitar plusvàlues ho hauran de fer, necessàriament per mitjans telemàtics, a través del tràmit Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Documentació

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

La documentació a aportar serà la documentació específica del tràmit pel qual hagueu demanat cita.  Consulteu el tràmit en concret per informar-vos de la documentació necessària.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència de la cita i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport).

 

Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
Iniciar el tràmit


La Carpeta del Ciutadà

Altres maneres de fer aquest tràmit

Tràmits relacionats

Consultes


Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona